Assamese Translation: Statement in Assamese

Assamese Translation:- English to Assamese and Assamese to English translation of Statement terms in the Assamese language Statements containing Statement equivalents Antonyms for the phrase pronouncements of statements.

Statement Meanings in Assamese

Assamese-language statement English to Assamese Translation of Statement Definition of statement in Assamese How is the word “statement” defined in Assamese? Statement explanation, antonym, and synonym

Useful Phrases in Assamese

Assamese is an eastern Indo-Aryan language spoken in the Indian states of Assam, Meghalaya, and Arunachal Pradesh, as well as Bangladesh and Bhutan.

In the Phrase Finder, you can see these phrases in any combination of two languages. Please contact me if you have recordings, corrections, or additional translations.

Englishঅসমীয়া (Assamese)
Welcomeআদৰণি (adôrôni)
Hello (General greeting)নমস্কাৰ (nômôskar)
Hello (on phone)হেল্ল’ (hello)
How are you?আপুনি কেনে আছে?
(apuni kene asse?) – frm
তুমি কেনে আছা?
(tumi kene assa?) – inf
Reply to ‘How are you?’ভালে আছোঁ, আৰু আপুনি
(bhale assû, aru apuni?) – frm
ভালে আছোঁ, আৰু তুমি
(bhale assû, aru tumi?) – inf
Long time no seeবহুদিন দেখা নাই
(bôhudin dekha nai)
What’s your name?আপোনাৰ নাম কি?
(apûnar nam ki?) – frm
তোমাৰ নাম কি?
(tûmar nam ki?) – inf
My name is …মোৰ নাম …
(mûr nam …)
Where are you from?আপুনি ক’ৰ পৰা আহিছে?
(apuni kor pôra ahisse?) – frm
তুমি ক’ৰ পৰা আহিছা?
(tumi kor pôra ahissa?) – inf
I’m from …মই …-ৰ পৰা আহিছোঁ
(môi …-r pôra ahissû)
Pleased to meet youআপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল
(apûnak lôg pai bhal lagil) – frm
তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল
(tumak lôg pai bhal lagil) – inf
Good morning
(Morning greeting)
সুপ্ৰভাত (xuprôbhat)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
শুভ আবেলি (xubhô abeli)
শুভ বিয়লি (xubhô biyôli)
Good evening
(Evening greeting)
শুভ গধূলি (xubhô gôdhuli)
Good nightশুভৰাত্ৰি (xubhôratri)
Goodbye
(Parting phrases)
বিদায় (biday)
বায় (bay)
Good luck!গুডলাক (gudlak)
সুভাগ্য (xubhagyô)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
সুস্বাস্থ্যৰ বাবে!
(xuswasthyôr babe!)
Have a nice dayদিনটো ভাল হওঁক!
(dintû bhal hôûk!)
Bon appetit /
Have a nice meal
খোৱাৰ আমেজ লওঁক!
(khuwar amez lôûk) – frm
খোৱাৰ আমেজ লোৱা!
(khuwar amez lûwa) – inf
(please enjoy your meal)
Bon voyage /
Have a good journey
শুভ যাত্ৰা
(xubhô zatra)
Do you understand?আপুনি বুজি পায়নে?
(apuni buzi payne?) – frm
তুমি বুজি পোৱানে?
(tumi buzi pûwane?) – inf
তই বুজি পাৱনে?
(Toi buzi paone?) – vinf
I understandমই বুজি পাওঁ (môi buzi paû)
I don’t understandমই বুজি নাপাওঁ (môi buzi napaû)
I don’t knowমই নাজানো (môi najanu)
Please speak more slowlyঅনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কওঁক
(ônugrôh kôri lahe lahe kôûk) – frm
অনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কোৱা
(ônugrôh kôri lahe lahe kûwa) – inf
Please say that againঅনুগ্ৰহ কৰি আকৌ এবাৰ ক’ব
(ônugrôh kôri akow ebar kobo)
Please write it downঅনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়ক
(ônugrôh kôri likhi diyôk) – frm
অনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়া
(ônugrôh kôri likhi diya) – inf
Do you speak English?আপুনি ইংৰাজী কয়নে?
(apuni iŋrazi kôyne?)
Do you speak Assamese?আপুনি অসমীয়া কয়নে?
(apuni ôxômiya kôyne?)
Yes, a little
(reply to ‘Do you speak …?’)
হয়, অলপ (hôy, ôlôp)
Do you speak a language
other than Assamese?
আপুনি অসমীয়াৰ বাহিৰে আন কোনো ভাষা জানেনে?
(Apuni oxomiar bahire an künü vaxa zanene?)
How do you say … in Assamese?আপুনি অসমীয়াত …-ক কেনেকৈ কয়?
(apuni ôxômiyat …-k kenekôi kôy?) – frm
তুমি অসমীয়াত …-ক কেনেকৈ কোৱা?
(tumi ôxômiyat …-k kenekôi kûwa?) – inf
Excuse meক্ষমা কৰিব (khyôma kôribô)
How much is this?ইয়াৰ দাম কিমান? (iyar dam kiman?)
Sorryক্ষমা কৰিব
(khyôma kôribô) – frm
ক্ষমা কৰিবা
(khyôma kôriba) – inf
Pleaseঅনুগ্ৰহ কৰি
(ônugrôh kôri)
Thank youধন্যবাদ (dhônyôbad)
Reply to thank you[silence/smile]
একো নহয় (ekû nôhôy)
Where’s the toilet / bathroom?শৌচালয় ক’ত আছে?
(xhôusalôy kot asse?)
টৈলেট ক’ত আছে?
(tôilet kot asse?)
This gentleman will pay for everythingমানুহজনে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzône xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
This lady will pay for everythingমানুহজনীয়ে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzôniye xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
Would you like to dance with me?আপুনি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবনে?
(apuni mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabône?) – frm
তুমি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবানে কৰিবানে?
(tumi mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabane?) – inf
Do you come here often?আপুনি ইয়াত প্ৰায়েই আহে নে?
(Apuni iyat prayêi ahê nê?) – frm
আপোনালোকে ইয়াত প্ৰায়েই আহে নে?
(Apûnalûkê iyat prayêi ahê nê?) – frm/pl
তুমি ইয়াত প্ৰায়েই আহা নে?
(Tumi iyat prayêi aha nê?) – inf
তোমালোকে ইয়াত প্ৰায়েই আহা নে?
(Tûmalûkê iyat prayêi aha nê?) – inf/pl
I love youমই আপোনাক ভালপাওঁ
(môi apunak bhal paû) – frm
মই তোমাক ভাল পাওঁ
(môi tûmak bhal paû) – inf
Get well soonসোনকালে ঠিক হওঁক
(xûnkale thik hôûk) – frm
সোনকালে ঠিক হোৱা
(xûnkale thik hûwa) – inf
Go away!আঁতৰি যাওক! (aatori jawok!)
Leave me alone!মোক অকলে এৰি দিয়ক
(mûk ôkôle eri diyôk) – frm
মোক অকলে এৰি দিয়া
(mûk ôkôle eri diya) – inf
Help!সহায়! (xôhay!)
Fire!জুই! (zui!)
Stop!ৰ’ব! (robô!) – frm
ৰ’বা! (roba) – inf
Call the police!আৰক্ষীক ফোন কৰক!
(arôkhyik fûn/phûn kôrôk!) – frm
পুলিচক ফোন কৰক!
(pulisôk fûn/phûn kôrôk!) – frm
আৰক্ষীক ফোন কৰা!
(arôkhyik fûn/phûn kôra!) – inf
পুলিচক ফোন কৰা!
(pulisôk fûn/phûn kôra!) – inf
Christmas greetingsমেৰী খ্রীষ্টমাচ (meri khristmas)
New Year greetingsশুভ নৱবৰ্ষৰ (xubhô nôwôbôrxô)
Bihu greetingsবিহুৰ শুভেচ্ছা যাছিলোঁ/শুভ বিহু!
(bihur xubhesssa zasilû/xubhô bihu!)
Eid greetingঈদ মোবাৰক
(eed mûbarôk!)
Birthday greetingsজন্মদিনৰ শুভেচ্ছা
(zônmôdinôr xubhesssa)
জন্মদিনৰ শুভকামনা
(zônmôdinôr xubhôkamôna)
One language is never enoughএবিধ ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(ebidh bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
এটা ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(eta bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
My hovercraft is full of eelsমোৰ হ’ভাৰক্ৰাফ্টটো ঈল মাছেৰে ভৰি গৈছে
(mûr hovarkrafttû eel massere bhôri gôisse)

Beautiful Assamese Words List

Assamese
aloukikMiracle‘ is most beautiful word in any language.
DhurbajyotiDhurbajyoti” is a beautiful Assamese word
UllashEuphori‘ is a beautiful word in Assamese.
aksmik lavalavSudden Benefits‘ is beautiful in Assamese words.
ananthakalEternity‘ is a beautiful Assamese words.
bhalpowaLove’ is beautiful in Assamese words.
anuvav‘Feeling‘ beautiful words Assamese.
anuvutiFeelings‘ is a beautiful Assamese words.
bhalGood‘ is beautiful Assamese word.
nirjantaSolitude” a7়beautiful words in Assamese.
aloksitraPhotograph‘ some beautiful Assamese words.
nandaniktabadi‘Aesthetic‘ is a beautiful Assamese word.
shantiPeace‘ is a beautiful words Assamese.
shantCalm‘ is a some beautiful Assamese word.
upavog karisil‘Enjoyed’ is some beautiful Assamese word.
JatnaCare‘ is a beautiful Assamese word.
susbadutaDelicacy‘ is beautiful words in Assamese,
fully thaka‘Blooming’ is a beautiful Assamese word.
BikashDevelop‘ beautiful words in Assamese.
govirbhaweDeeply‘ is a beautiful Assamese word.
sambardhanaFelicity’ is beautiful words in Assamese,
Abhinanda‘Congratulations” is some beautiful Assamese word.
sukhi‘Happy‘ is beautiful Assamese word.
anandaPleasure‘ is beautiful word in Assamese.
udimanEmerging‘ is some beautiful words in Assamese.
sukhHappiness” is Assamese beautiful word,
kamanaDesire” is beautiful Assamese word
shantipurnaPeaceful‘ is a some beautiful Assamese words.
manoramPleasant‘ is a beautiful Assamese word.
VeraSunRain” is beautiful words in Assamese.
pratidwandiRival” is a beautiful Assamese word,
sarbottamQuintessential” is a beautiful Assamese word.
RambanPanacea” beautiful words in Assamese.
swakiaDistinctive” is a most beautiful Assamese word.
awshistRemaining” is a beautiful word
GunjanGunjan” is an Assamese beautiful word
kritagnataGratitude” is a lovely Assamese word
Ek mahalaOne Floor” has some beautiful Assamese words.
TarangWave” is a lovely Assamese word.
uddipanamulakStimulating” is beautiful word,
vilasiLuxurious” is Assamese beautiful words,
SundarGraceful” is a lovely Assamese word,
anandadayakPleasing” is a lovely Assamese word,
sangeetMusic” is a lovely word
parjapta“Adequate” is an Assamese word,

Most beautiful words in Assamese – Assamese Translation

Assamese
MaMother‘ is most beautiful word in any language.
dhuniaDhuniya” is a beautiful Assamese word
deutaFather‘ is a beautiful word in Assamese.
marmalagaCute‘ is beautiful in Assamese words.
lahoriLahori‘ is a beautiful Assamese words.
suvagiSuwagi’ is beautiful in Assamese words.
lavanya gun‘Lavanya Guna‘ beautiful words Assamese.
bandhubhavFriends‘ is a beautiful Assamese words.
pratiPrati‘ is beautiful Assamese word.
saundaryaBeauty” a7়beautiful words in Assamese.
kshamaForgiveness‘ some beautiful Assamese words.
bahana‘Bahona‘ is a beautiful Assamese word.
mormorDear‘ is a beautiful words Assamese.
abhimanAbhiman‘ is a some beautiful Assamese word.
rang-dhemali‘Rang-Dhemali’ is some beautiful Assamese word.
digantDiganta‘ is a beautiful Assamese word.
manMon‘ is beautiful words Assamese,
mone-vishra‘Mone-Bisora’ is a beautiful Assamese word.
unmattaFrantic‘ beautiful words Assamese.
omlaOmala‘ is beautiful Assamese word.
ranuwalColorful‘ is beautiful words in Assamese,
mana bhal laga‘Mind Like’ is some beautiful Assamese word.
niyam‘Rule‘ is beautiful Assamese word.
sangrahCollection‘ is beautiful words in Assamese.
milMatch‘ is some beautiful words in Assamese.
anurupAnurup” is Assamese beautiful word,
samparkiyaRelational” is beautiful Assamese word
upayWay‘ is a some beautiful Assamese words.
nirupanNirupan‘ is a beautiful Assamese word.
smaranSmoran” is beautiful words in Assamese.
gunGuna” is Assamese beautiful word,
dravyagunaDrabyagun” is a some beautiful Assamese words.
smritishaktiSmritisakti” beautiful words Assamese.
shastraScripture” is a most beautiful Assamese word.
vidyaBidya” is a beautiful words
sharanSharon” is a Assamese beautiful words
sahayaHelp” is a beautiful Assamese word
sadhukathaShadhu-Kotha” some beautiful Assamese words.
sbabhawShabhav” is a beautiful Assamese word.
samandhShamandh” is beautiful words,
biboranBibran” is assamese beautiful words,
shuddhShodha” is a beautiful Asamese word,
nowai-dhowai“Nuwai-Dhuai” is a beautiful Assamese word,
upajogiSuitable” is a beautiful words

Statement in Assamese – Assamese Translation FAQs

Soon Assamese meaning

সোনকালে is the meaning Soon in Assamese

There will be a holiday in the Vidyalaya tomorrow on account of Muharram meaning in Assamese

মহৰমৰ বাবে কাইলৈ বিদ্যালয়ত বন্ধ থাকিব is the meaning of There will be a holiday in the Vidyalaya tomorrow on account of Muharram in Assamese

What is the Assamese meaning of open distance learning education?

মুক্ত দূৰদূ ত্ব শিক্ষণ শিক্ষা is the meaning of open distance learning education in Assamese

Margie anki sei rati tair diaryte ae Vishay likhishil Assamese meaning

মাৰ্জিয়েৰ্জি আনকি সেই ৰাতি তাইৰ ডায়েৰীত এই বিষয়ে লিখিছিল is the meaning of margie anki sei rati tair diaryte ae vishay likhishil in Assamese

The Portrait of a Lady Assamese meaning

দ্য পোট্ৰেইট অফ এ লেডী is the meaning of The Portrait of a Lady
in Assamese

Lily flower meaning in Assamese

লিলি ফুল is the meaning of Lily flower in Assamese

What is the Assamese meaning of carbon dioxide emissions?

কাৰ্বনৰ্ব ডাই অক্সাইড নিৰ্গমনৰ্গ is the meaning of carbon dioxide emissions in Assamese

What is the meaning of epithelial tissue in Assamese?

এপিথেলিয়াল টিচু is the meaning of epithelial tissue in Assamese

What is the meaning of the Assamese prayer song Tumi Chitta britti Mor?

Tumi Chitta britti Mor is the popular devotional song of “Namaghosa”, the name of a
Vaishnava scripture was written by Madhavadeva, the most devoted disciple of Sri Sankaradeva,
who reformed religion in Assam and Koch Bihar, organized society, and gave a stamp to
literature. Assam is proud even today.

McDonald’s Assamese meaning

মেকডনাল্ড (Mcdonald) is the meaning of McDonald in Assamese

What is the Assamese meaning of expression?

The Assamese meaning of the expression is অভিব্যক্তি.

Noun
1) উক্তি – saying, term, expression
2) মুখৰ আকাৰ – expression

What is the meaning of the claim in Assamese?

The meaning of the claim in Assamese is দাবী কৰা.

What is the Assamese meaning of opinion?

The Assamese meaning of opinion is মতামত.

What is hello in Assam?

নমস্কাৰ nomoskar

What is love Assamese meaning?

ভালপোৱা.

প্রীতি – love
প্রেম – love, romance

Leave a Comment